ELISABET SERRA

Co-director of the Easy-to-read Association

ELISABET SERRA

Co-director of the Easy-to-read Association

Biography

< PROGRAM

Llicenciada en Periodisme (UAB) i Màster en Edició (UPF). També ha cursat estudis de Fotografia (IEFC).
Ha treballat en premsa escrita com a redactora i fotògraf i en diversos departaments de comunicació.
Des de 2008 coordina els projectes editorials de l’Associació Lectura Fàcil i adapta a un llenguatge planer documents per a empreses  i administracions. És codirectora de l’Associació des de 2016.

All session by ELISABET SERRA

The Botanic Garden of Barcelona, a commitment to universal accessibility

16 June
9:30h - 10:00h