Ferran Urgell

Municipal Institute for People with Disabilities

Ferran Urgell

Municipal Institute for People with Disabilities

Biography

< PROGRAM

Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tècnic en persones amb discapacitat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)  a l’Ajuntament de Barcelona. Ha treballat així mateix com a professor i investigador de la UOC, UB i EUHT CETT UB,  impartint docència en postgraus i màsters del camp de la museografia i l’administració pública. Autor entre altres publicacions del Manual d’Estudis de Públic de Museus, Ed. Trea, Gijón, 2014.
Actualment treballa a l’IMPD,  entre altres responsabilitats, en la coordinació de les polítiques d’accessibilitat en els museus municipals de Barcelona juntament amb els tècnics de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

All session by Ferran Urgell

Presentation of reference publications

14 June
13:15h - 13:30h