Oriol Picas

Museums and Protection of Movable Heritage Service at the Department of Culture, Generalitat de Catalunya

Oriol Picas

Museums and Protection of Movable Heritage Service at the Department of Culture, Generalitat de Catalunya

Biography

< PROGRAM

Llicenciat en Història de l’Art i Postgraduat en Polítiques i Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona.

Ha estat Cap de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona (2003-2007),  Subdirector General de Cooperació Cultural (2007-2008) i Subdirector General d’Equipaments Culturals (2008-2010) a la Generalitat de Catalunya. La seva tasca s’ha centrat sobretot en els àmbits de l’ordenació de serveis i equipaments culturals públics i en la promoció de xarxes de cooperació entre equipaments Culturals.

Els projectes més recents en què ha participat són el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (2009), la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya (2010), el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat. 2010), les Xarxes Territorials de Museus de Catalunya (2013-16) i el Pla de Museus de Catalunya (2017)

All session by Oriol Picas

The social dimension of the Generalitat de Catalunya Museums Plan

16 June
9:00h - 9:30h