Almudena Domínguez-Arranz

Catedràtica de la Universitat de Saragossa i Directora del Máster en Museos: Educación y Comunicación

Almudena Domínguez-Arranz

Catedràtica de la Universitat de Saragossa i Directora del Máster en Museos: Educación y Comunicación

Biografia

< Tornar a PROGRAMA

Catedràtica de la Universitat de Saragossa. Directora del Màster en Museus: Educació i Comunicació. Membre de comitès científics: Congressos Int. De Gènere i Història, Museus i Art; Congressos Int. D’Educació i Accessibilitat en Museus i Patrimoni; Trobades Peninsulars de Numismàtica, Revista Studia Historica de la Univ. De Salamanca. Línies d’investigació: estudi i difusió del patrimoni històric, educació en museus i estudis de gènere, amb la direcció de diversos projectes en convocatòries competitives DGICYT i Accions Integrades a Espanya, Itàlia i França.

És col·laboradora del Catàleg del Gabinet d’Antiguitats, Reial Acadèmia de la Història. Autora i coautora de més d’un centenar articles i de llibres. Editora, entre d’altres de: Patrimoni Arqueològic sobre sòl urbà (Osca, 2003), El patrimoni arqueològic a debat: el seu valor cultural i econòmic (Saragossa, 2008), Dones en l’Antiguitat clàssica (Sílex, Madrid, 2010), Política i gènere en la propaganda en l’Antiguitat (Trea, Gijón, 2013). En coedició: El patrimoni Numismàtic l’Ajuntament d’Huesca (Osca, 1997), Història monetària d’Hispània Antiga (Vico, Madrid, 1998), La Castellina a sud di Civitavecchia. Origines protohistoriques et évolution d’un habitat étrusque (L’Erma, Roma, 2011), Gènere i ensenyament de la història (Sílex, Madrid, 2015); Actes del II Congrés Int. D’Educació i Accessibilitat en Museus i Patrimoni: En i amb tots els sentits (UZ, Saragossa, 2015).

Alguns dels seus recents articles, sola o en coautoria: A centri of aes rude production in Southern Etruria (Hunterian Museum / Glasgow, 2011); “Arqueologia et modernité en Espagne au XVIIIe siècle. Grèce et Rome pendant l’Illustration “, en A. Fenet i N. Lubtchansky (ed.), Pour uneix histoire de l’Arqueologia XVIIIe siècle-1945, (Ausonius, CNRS- Bordeaux), 2015); “Museus i universitat. Vint anys formant educadors de museu “, De les àmfores al museu, (IFC, Saragossa, 2016); Mater civitatis: forms of patronatge, charity and foundations for children “, en M. Sánchez i R. M. Cid (ed.), Motherhood and infancies in the Mediterranean in Antiquity (Oxbow, Oxford, 2018); “Violence against slaves in Roman society. Luceya Optata, a case study “, a G. Pedrucci i el Sr. Blanc (ed.), Il corpo i la comunità dei parlanti: parole dovute, abusate, pretermesse. Gairebé che interrogano dall’antichità al present (Aracne editrice, Roma, 2018).

Totes les sessions de Almudena Domínguez-Arranz

TAULA RODONA

14 juny
16:45h - 17:45h