Oriol Picas

Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya

Oriol Picas

Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya

Biografia

< Tornar a PROGRAMA

Llicenciat en Història de l’Art i Postgraduat en Polítiques i Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona.

Ha estat Cap de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona (2003-2007),  Subdirector General de Cooperació Cultural (2007-2008) i Subdirector General d’Equipaments Culturals (2008-2010) a la Generalitat de Catalunya. La seva tasca s’ha centrat sobretot en els àmbits de l’ordenació de serveis i equipaments culturals públics i en la promoció de xarxes de cooperació entre equipaments Culturals.

Els projectes més recents en què ha participat són el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (2009), la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya (2010), el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat. 2010), les Xarxes Territorials de Museus de Catalunya (2013-16) i el Pla de Museus de Catalunya (2017).

Totes les sessions de Oriol Picas

La dimensió social del Pla de Museus de la Generalitat de Catalunya

16 juny
9:00h - 9:30h