Miguel González Suela

Deputy Director General for State Museums, Department of Fine Arts and Cultural Heritage, Ministry of Education, Culture and Sports

Miguel González Suela

Deputy Director General for State Museums, Department of Fine Arts and Cultural Heritage, Ministry of Education, Culture and Sports

Biography

< PROGRAM

És llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Pertany al Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat des de l’any 1996. Ha estat cap d’estudis de l’Institut Nacional d’Administració Pública, subdirector general de Cooperació Internacional del Ministeri d’Educació, sotsdirector general de Relacions Internacionals del Ministeri de Foment i subdirector general d’Acció i Promoció Cultural del Ministeri de Cultura. Igualment entre 2010 i 2013 va ocupar el lloc de director general de Serveis del Ministeri de Medi Ambient i de Medi Rural i Marí. El 2013 va passar a pertànyer a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals, i d’Arxius i Biblioteques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport com a vocal Aseso del director general. Des de novembre de 2014 ocupa el lloc de subdirector general de Museus Estatals a la Direcció General de Belles Arts i Patrimoni Cultural

All session by Miguel González Suela

Museums that are easier to understand and explore: maps and guides for cognitive accessibility

15 June
12:15h - 13:00h